» Main Page
» Center for Documentation
» Results of Research
» Seminars and Conferences
» IISEPS Bulletins
» Hot Analytics
» Analytics Archives
» Hot Data
» Data Archives
» Statistics
» About IISEPS
IISEPS
Hot Analytics
Hot Analytics
Hot Data
Hot Data
About IISEPS
About IISEPS
 Results of Research
 » Analytical Papers
 » Books
 » National Polls
 » Presentations of Experts

Media publications:

More than 17000 materials produced by IISEPS team and journalists have been published, including:

belarusian newspapers:
"Argumenty i Fakty" v Belorussii", "Belorussky Rynok", "Belorussia", "Belaruski Universitet", "Belorusskaya Delovaya Gazeta", "Belorusskaya Gazeta", "Belaruskaya Maladziojnaya", "Belarusian Monitoring", "Belarus News", "Belarus Today", "Belaruski Chas", "Birzha Informatsii", "Brestsky Kurier", "Chastnaya Sobstvennost", "Delovye Vedomosti", "De-facto", "Dobry Vechar", "Evropa-Centr", "Evropeiskoe Vremya', "Femida", "Forum", "Gastronom", "Gazeta Andreya Klimova", "Golas Radzimy", "Gramadzyanin", "Imya", "Komsomolskaya Pravda" v Belorussii", "Lichnost", "Minsk Economic News", "Minsk News", "Mogilevskaya Pravda", "Magileuskiya Vedamastsy", "My i vremya", "Nastaunitskaya Gazeta", "Narodnaya Volya", "Narodnaya Gazeta", "Naviny", "Nacionalnaya Economicheskaya Gazeta", "Narodnae Slova", "Nasha Slova", "Pagonya", "Perehodny Vozrost", "Palesye", "Rabochy", "Respublika", "Sovremennitsa", "Svaboda", "Svobodnye Novosti", "Sovetskaya Belorussia", "Tovarishch", "Tydnevik Magileuski", "Va Bank", "Vecherny Minsk", "Vesnik Magileva", "Vitsebsky Rabochy", "Vecherny Mogilev", "Vecherny Brest", "Vo Slavu Rodiny", "Vitebsky Kurier", "Vitsbichy", "Yabloko", "Zvyazda", "Zhenskaya Gazeta", "Znamya Junosty", "7 dney" and other

analytical bulletins:
BELAPAN, Belarusian Think Tanks, BELINFORM, "Chatsvertaya Ulada", R.I.D Information Agency, "Zhurnalistika i Pravo", "Adkrytae Gramadztva", "Human Right" and other

magazines:
"Belarus", "Euro Style", "Finansy. Uchet. Audit", "Itogy", "Kurier", "Neman", "Nessi", "Delo", "Director" and other

foreign newspapers:
"Argumenty i Fakty", "Izvestya", "Moscow News", "Der Spigel", "Rjech Pospolita", "Zakarpatska Prauda" and other

TV and Radio programs:
"Belarusian TV - ATN", "FIT - Economicst", "Belarusian Radio - Radiofact", Regional TV and Radio State and non-State Companies, BBC, Radio of Danmark, "Deutche Welle", Radio "Liberty", Radio "Russia" Radio "Ģinsk", Radio "Racya" and other


Internet: www.iiseps.org
E-mail: iiseps@iiseps.org

Back   Top